INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

26.06.2004

Livanjski poštari moćniji od suda

Autori: H.GR.

Zbog navodnih dugova za poštanske usluge iz 1997, 1998. i 2000. godine u visini od 5.026,57 KM, HT d.o.o. Mostar TKC Livno bez ikakvih opomena iskjucio je telefone u zgradi Opcine Glamoc još 17. novembra 2003. godine. Zbog toga je Opcina Glamoc još 18. novembra 2003. godine protiv poštara podigla tužbu kod Opcinskog suda Livno. Nakon više od sedam mjeseci ležanja tužbe u ladici, iako je slucaj po zakonu imao prioritet, sutkinja Nevenka Mladina je 23. juna 2004. godine prsudila da je tužba osnov .....