NEZAVISNE NOVINE,

23.06.2004

POMOĆ MALIM I srednjim firmama

Autori: M.RENER

Agencija za medunarodni razvoj SAD (USAID) do kraja godine ce napraviti projekte pomoci malim i srednjim bh. preduzecima koji ce obuhvatiti promjenu zakonskih i poreskih regulativa te omoguciti dijalog izmedu države i privatnog sektora. Ovo je rekao Stiven Farkas, šef USAIDovog projekta izrade studije o nedostacima i problemima sa kojima se susrecu mala i srednja preduzeca, koja je juce prezentirana clanovima Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Farkas kaže da ce USAID, na osnovu zakljuc aka st .....