INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

01.07.2004

Štete od poplava 23.175.966 KM

Autori: V.I

Republicka komisija za procjenu šteta od poplava završila je kompletan izvještaj za opštine koje su bile obuhvac ene poplavama u RS i procijenila da su ucinjene štete u iznosu od 23.175.966 KM. Prema rijecima Radmile Mihic, portparola Ministarstva finansija RS, kompletan izvještaj je sacinjen na osnovu pojedinacnih izvješ taja iz 26 opština. "U razlicitom vremenskom trajanju u aprilu je 26 opština u RS bilo zahvaceno poplavama. Te opštine su kasnije imale zadatak da na osnovu jedinstvene metodol .....