DANI,

07.05.2004

(Procesi: Pravni rat za Kogo; Dani 358, 23. 4. 2004., str. 34-36)

Dijalog će biti nastavljen na sudu

Autori: AIDA ŽILIĆ

Ovaj neprofesionalno napisan tekst prepun je cinjenicnih konstrukcija, pravne plitkoce i analfabetizma. Kao ilustrativ i dokaz ovih mojih grubih, ali, nažalost, istinitih tvrdnji - podsjecam na necuvenu pravnu glupost iznesenu u redakcijskoj opremi podnaslova teksta da se o sudbini cuvenog caffe restorana ne slažu "ni medunarodni sudovi". Profesionalnosti radi, molim vas da svojim preostalim citaocima pojasnite KOJI SE, uopšte dosada, MEÐUNARODNI SUD bavio slucajem "Kogo" (iz teksta mi preostaje .....