DANI,

07.05.2004

Iako se još 2000. znalo da voda u Kalesiji ima isuviše mangana, prošle su dvije godine dok opcinari to nisu i priznali: u meduvremenu, bez posla su ostali borci za zdravlje stanovništva, a u mjesnoj zajednici Prnjavor pet ljudi je oboljelo od Parkinsonove

Tihi ubica u 2.000 domova

Autori: HASAN HADŽIĆ

"Kalesijo, puna si mi cvijeca" prva je, prije cetiri decenije snimljena singlica "Kalesijske trojke" i izvorno-šargijaškog melosa uopce. U meduvremenu je Kalesija stasala u gradic u kome su, iza drecave fasade novog opcinskog zdanja, ruševine starih zgrada i gomile smeca: ovaj sablasni prizor dio je burne politicko-poduzetnicko-sudske price o prodaji zemljišta na kome se pomenute ruševine nalaze. Naime, gubitnici na konkursu, uglavnom aktivisti Udruženja za bolju i napredniju Kalesiju, tužili .....