OSLOBOĐENJE,

04.01.2007

Oštar i beskompromisni branilac teatra kao ciste umjetnosti u svojim najboljim kritikama nadvisio je mnoge u Jugoslaviji, a medu kazališnim ljudima “Oslobodenje” je bilo rado citano u svim sredinama

Najbolji kroničar bh. teatra

Autori: RADOVAN MARUŠIĆ

Luka Pavlovic, pjesnik, pripovjedac, a iznad svega kazališni kriticar, rodio se u Racinovcu kod Županje 1932, a umro krajem 1982. godine u Sarajevu. Gimnaziju i Filozofski fakultet završio je u Sarajevu. Bio je direktor Drame u Savremenom pozorištu Beograd (1964 1966). Jedan je od utemeljitelja kulturnog priloga u Oslobodenju. Smrt ga je zatekla u pedesetoj godini života na funkciji direktora Festivala malih i eksperimentalnih scena u Sarajevu (danas, MESS-a). Godine 1956. objavio je knjigu pje .....