DNEVNI AVAZ,

26.01.2007

Ukinuti OHR i bonske ovlasti

Autori: ONASA

Ambasada Ruske Federacije u BiH saopcila je jucer da podržava usmjerenost medunarodne zajednice da preda ovlasti organima državne vlasti u BiH, prenosi Onasa. Upravni odbor Vijeca za implementaciju mira (PIC), u nizu svojih odluka donijetih tokom 2006. godine, jasno i nedvosmisleno se opredijelio za punu predaju vlastima BiH svih ovlasti u upravljanju ovom zemljom, te da funkcioniranje Ureda visokog predstavnika (OHR) mora biti završeno kaže se u saopcenju Ambasade. Dodaje se da su održani opc .....