INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

29.01.2007

Snježana Cepic, šef prijedorske kancelarije "Vaša prava", kaže da ovo udruženje besplatnu pravnu pomoc pruža odredenim kategorijama stanovništva, medu kojima prioritet imaju izbjeglice i raseljena lica, povratnici, azilanti, žrtve trgovine ljudima i socijalno ugrožena lica

ZA PRAVNU POMOĆ obratilo se oko 4.300 lica

Autori: D.KOVAČEVIĆ

Kancelariji nevladine organizacije "Vaša prava" u Prijedoru, koja nadležnost u oblasti kršenja ljudskih prava ima i u opštinama Novi Grad/Bosanski Novi, Kozarska/ Bosanska Dubica, Kostajnica i Sanski Most, tokom prošle godine obratilo se oko 4.300 lica koja su smatrala da su njihova ljudska prava povrijedena po raznim osnovama. Snježana Cepic, šef prijedorske kancelarije "Vaša prava", kaže da ovo udruženje besplatnu pravnu pomoc pruža odredenim kategorijama stanovništva, medu kojima prioritet im .....