OSLOBOĐENJE,

29.01.2007

Moguć početak gradnje islamskog centra u Rijeci

Autori: ONASA

Gradnja islamskog centra u Rijeci mogla bi poceti do kraja ove godine, 22 godine nakon predaje zahtjeva tadašnjoj Opcini Rijeka za ponudu zemljišta a, prema rijecima procelnika gradskog Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srdana Škunce, dogovorena konacna lokacija na Rujevici utvrdena je Generalnim urbanistickim planom (GUP), prenosi Onasa. GUP bi trebao biti prihvacen na Gradskom vijecu u februaru, nakon cega ulagac, Islamska zajednica Rijeka (IZR), može pribaviti .....