SINEAST,

01.03.1968

Režija: Serž Rule

ZID

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Ovaj film može biti veoma karakteristican za var-Ijivost primaocevog utiska, i za njegovu dragocenost, istovremeno. Utisak od njega, naime, identican je sa utiskom od procitane Sartrove pripovetke. Prema toj identicnosti ako se sudi — film je uspela adaptacija pripovesti. On to jeste ukoliko se misli na opšti, skupni ili finalni, zakljucni utisak. Utoliko je film sar-trovski, po duhu. Naravno o tome je u presudnoj meri odlucio Sartrov dijalog, produžena ruka pisca u filmu. Jer, cim se krene dalj .....