SLOBODNA BOSNA,

22.02.2007

Medunarodni sud pravde ce u ponedjeljak, 26. februara 2007, tacno godinu dana nakon pocetka rasprave u sporu “Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore”, izreci presudu o tome da li je pravni nasljednik nekadašnje Jugoslavije državna zajednica SCG, odgovorna za genocid u BiH. Podsjecamo na hronologiju spora, prvog u povijesti Medunarodnog suda pravde u kojem je jedna država optužila drugu za genocid

Dan istine, pravde, poravnanja računa 26.februar DAN D

Autori: DANKA SAVIĆ

1993. Bosna i Hercegovina podnosi zahtjev da se tadašnja SR Jugoslavija proglasi odgovornom za kršenje Konvencije o sprecavanju i kažnjavanju zlocina genocida. Tumacenja primjene i izvršavanja ove konvencije, podrazumijevajuci tu i sporove koji se odnose na odgovornost neke države po predmetu genocida ili nekog drugog djela iz clana III, iznose se pred Medunarodni sud pravde na traženje jedne od strana u sporu. “BiH protiv SCG” je prvi slucaj u povijesti Medunarodnog suda pravde, najvišeg suda .....