INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DANI,

02.07.2004

Aleksandra Martinović hoće na Državni sud

Autori: V.D.

Kada su se, u sklopu reforme pravosuda, sprovodila imenovanja sudija i tužilaca svaki kandidat morao je konkurirati za novo (ili staro) radno mjesto, te uz molbu priložiti i biografiju, a onda pristupiti intervjuu sa predstavnicima Nezavisne pravosudne komisije. Aleksandra Martinovic, u to vrijeme sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, aplicirala je za Državni sud. Medutim, Komisija, koja je imenovala sudije na ovaj nivo, o Martinovicki je dala sljedece mišljenje: "Daje dobre odgovore, dobro po .....