NEZAVISNE NOVINE,

05.07.2004

Građanima odobren 251 kredit

Autori: D.RADULOVIĆ

Fond stanovanja RS odobrio je gradanima u toku ove godine, zakljucno sa krajem maja, 251 stambeni kredit u iznosu od 4.754.000 KM. "Do kraja godine planiramo da se odobri još oko 500 kredita, a od pocetka dodjele kredita do sada je gradanima odobreno 2.906 kredita u iznosu od 54.723.525 KM", rekao je Goran Crncevic, zamjenik direktora Fonda stanovanja RS. Maksimalan iznos kredita koji se može dobiti je 30.000 KM, na rok od 15 godina, a za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I d .....