DANI,

02.04.2004

Prva fakultetska zgrada u Bihaću

Autori: G.Č.

Blizu šest hiljada studenata Univerziteta u Bihacu nastavu pohadaju kao podstanari u raznim dijelovima grada. Izuzetak je, medutim, 600 studenata Više medicinske škole, koji ce do pocetka naredne akademske godine useliti u nov, savremeni objekat, projektiran tako da zadovoljava evropske standarde za izvodenje nastave. Autor projekta je inženjer arhitekture Aladin Saracevic, a vrijednost investicije je milion i po konvertibilnih maraka. Ono što predstavlja kuriozitet jeste da je sam menadžment šk .....