NEZAVISNE NOVINE,

22.05.2007

Zdravstveni radnici još jednom zatražili potpisivanje novog kolektivnog ugovora

OPOZORENJE vladama kantona

Autori: A.MUJKIĆ M.KALIMAN E.DUČIĆ

Zdrav stveni radnici juce su protestovali ispred sjedišta vlada u svim kantonima Federacije BiH, osim u Sa ra jev skom i Tu zlan skom, te još jednom zatražili potpisivanje kolektivnih ugovora. Više stotina prosvjednika izrazilo je svoje nezadovoljstvo odnosom kantonalnih vlasti, te su još jednom zatražili potpisivanje novog kolektivnog ugovora. To cno u po dne is pred zgra de Vla de Her cegovackoneretvanske županije u Mostaru, sirenama vozila hitne pomoci oznacen je po ce tak pros vje dnog sku p .....