SINEAST,

01.08.1977

il casanova di fellini

đakomo iz venecije, zanet znacima ribe i bezličnošću pokajanja seda u stišane poslepodnevne kocije

Autori: SVETISLAV JOVANOV

AVANTURE TUŽNOG PAPAGAJA Seni Gansa, Štrohajma i Rida su uznemirene — »kontinentalna filozofija« je izgublla naklonost bioskopskih razvodnika: daleko od olimpi|skih skakaonica semiologije i košnice evrokomunizma, bivši demonoiog Federiko skida kozmeticke naslage sa Hca usnulog Kazanove. »II Casanova di Fellini« predstavlja Federikov pomalo neocekivani, ali zbog Xr>ga ništa manje temeljan obracun sa Kamenom mudrosti i ropotarnicnm hrišcanskih mitova Zapadnog rimskog carstva. Fe'inijev ironijski n .....