INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

11.09.2007

Elaborat o postavljanju turisticke signalizacije mora odobriti Gradsko vijece Grada Sarajeva • Nakon putokaza slijedi postavljanje informativnih panoa

Postavljanje putokaza za pješake i vozače

Autori: A.HALEBIĆ

Elaborat o razmještanju turisticke signalizacije u gradu sa svim elementima i sadržajima, koji je radio Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, završen je i trebao bi se naci na stolu prve naredne sjednice Gradskog vijeca. "Pošto je elaborat po zahtjevu Gradskog vijeca bio u javnoj raspravi, sad je potrebno da, prije nego što pocnemo s realizacijom projekta, taj eleborat potvrde vijecnici Gradskog vijeca Grada", rekao nam je Hamdo Karic, pomocnik gradonacelnice za komunalne poslove, dodaju .....