NEZAVISNE NOVINE,

09.07.2004

Moguće produženje roka Komisiji za Srebrenicu

Autori: I.Š.

Visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun obavijestio je Komisiju za istraživanje dogadaja u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine da ce im produžiti rok za sedam dana, nakon 17. jula, ako demonstriraju da ce ovi dodatni dani biti u potpunosti iskoriš teni. Ljiljana Radetic, portparol banjoluc ke Kancelarije OHR-a, istakla je da visoki predstavnik ocekuje da ce Komisija za Srebrenicu, uz punu saradnju relevantnih institucija, do tada završ iti svoj posao. "Imperativ je da se ovaj .....