REPORTER,

14.07.2004

S VAMA OD 1999

Autori: RUSMIR SMAJILHODŽIĆ

SRJ Mobilna Srpske MOBI'S osnovan je odlukom Upravnog odbora Telekoma Srpske pocetkom 1999. godine pod imenom RJ Mobilna telefonija. Instalacija neophodne opreme za rad mobilne mreže, opreme za komutaciju, opreme za PPS (Prepaid System), VMS (VoiceMail Service) i SMS ( Short Message Service) i prvih baznih stanica, pocela je u martu 1999. godine, da bi pocetkom maja pocela testna faza. U radu je tada bilo šest baznih stanica, uglavnom na podrucju Banjaluke. Na osnovu dobijene Licence od Ministar .....