INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

28.12.2007

Pregovori i novi zahtjevi „Intradeu“

Autori: M.K

Vlada FBiH jucer je na sjednici u Mostaru, kojom je predsjedavao dopremijer Gavrilo Grahovac, usvojila Informaciju o preispitivanju Odluke o proglaš enju javnog interesa, pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesije za gradnju novih hidroelektrana u gornjem toku Neretve. Ministarstvo energije zaduženo je da nastavi pregovore s podnosiocima zahtjeva za dodjelu koncesije. Zahtjev za koncesiju podnijela je firma „Intrade energija“. Od „I .....