INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

10.09.2004

Odbacen prijedlog Vijeca ministara BiH za uvodenjem jedinstvene poreske stope

Podrška višestepenom PDV

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na zasjedanju u cetvrtak usvojili su principe i nacela zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) s tim da se on uvede s diferenciranom, višestepenom poreskom stopom u skladu sa zakljuckom Komisije za finansije i administrativne poslove. Dom naroda zatražio je od nadležne parlamentarne komisije da u roku do petnaest dana nacini novi izvještaj koji ce biti uraden na osnovu novih amandmana i analiticke procjene potrebne visine poreskih stopa PDV. .....