OSLOBOĐENJE,

03.06.2005

Dok svoje sjednice održavaju pod svijecama, jer im je iskljucena struja, a 80 odsto Glamocana nema nikakvih primanja, vijecnici traže paušal od 250 KM

Načelnikova lekcija vijećnicima iz morala

Autori: HAJRO GROMILIĆ

Vijecnici Opcinskog vijeca Glamoca su još u septembru 2003. godine donijeli odluku da im se svakog mjeseca na ime paušala isplacuje po 250 KM. Medutim, opcinski nacelnik Rade Gvero iskoristio je svoja statutarna ovlaštenja i vijecnicki paušal sveo na 50 KM po sjednici Opcinskog vijeca, naravno ako se vijecnik na njoj i pojavi. Tako je bilo sve do 31. maja ove godine, kada su glamocki vijecnici ponovo pokrenuli pitanje isplate njihovog zaista velikog paušala, sigurno najveceg u Livanjskom kanton .....