OSLOBOĐENJE,

11.09.2004

Bitka za PDV

Autori: ALDIJANA OMERAGIĆ

Pozicija i opozicija ni oko cega se tako brzo nije složila, kao ovih dana, oko uvodenja višestopnog PDV, kojim, porucuju narodni poslanici u razbuktaloj predizbornoj kampanji sa skupštinskih govornica, žele zaštititi najsiromašnije gradane BiH. Neizvjesno je hoce li poslanici ostati jednako cvrsti u ovoj nakani i nakon izbora, no izvjesno je da ce se morati naoružati argumentima žele li pobijediti u borbi protiv jedinstvenog PDV i olakšica za povlaštene proizvode, koje ce, ne kriju, i dalje zago .....