NEZAVISNE NOVINE,

13.09.2004

Budžet prekoračen za više od 15 miliona KM

Autori: R.ČENGIĆ

Vlada Unsko-sanskog kantona troškove predvidene budžetom za 2003. godinu prekoracila je za više od 15 miliona KM što je direktno kršenje Zakona o budžetu FBiH i Zakona o izvršenju budžeta kantona, stoji u Izvještaju Ureda za reviziju budžeta FBiH za prošlu godinu. "Ukupni prihodi bili su 106.379.386 KM, a rashodi 121.205.011KM od cega je za plate, doprinose i druge troškove 5.867 zaposlenih koji rade u tijelima finansiranim iz budžeta potrošeno više od 71 milion KM", pišu revizori. Naknade trošk .....