DANI,

21.05.2004

Kako izbjeći pljačku telekomunikacija, vode i šume

Autori: E.S.

Nakon sve glasnijih poziva na privatizaciju prirodnih bh. resursa, koja bi trebala navodno riješiti se naše probleme, skupina domacih strucnjaka izradila je studiju "Privatizacija prirodnih monopola", koja vrlo detaljno analizira taj proces. Usporedujuci iskustva u regiji, sa onima u svijetu, domaci strucnjaci, koji su istraživanje vodili pod okriljem UNDP-a, ukazuju na to da ovom procesu treba pristupiti krajnje oprezno. Iskustva, narocito u zemljama u tranziciji, nisu dovela niti do jedne od n .....