OSLOBOĐENJE,

09.06.2005

Gordana Muzaferija, KAZALIŠNE IGRE MIRE GAVRANA, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI UNESCO, Zagreb 2005.

Premijerno čitanje dramskog teksta

Autori: BORIS SENKER

U našoj teatrologiji i književnoj kritici gotovo da nema monografija o živim dramaticarkama i dramaticarima ni sustavnijih prikaza njihovih opusa u nastajanju. Knjiga Brešanov teatar Lade Cale Feldman iz godine 1989. jedina je novija iznimka, a i u njoj se uglavnom govori o samo dvije Brešanove groteskne tragedije: o predstavi Hamleta u selu Mrduša donja i o Aneri. Neobjašnjivo i štetno sustezanje naših kriticara od dobro pripravljenih i utemeljenih prikaza dramskoga i kazališnog rada suvremenih .....