DNEVNI AVAZ,

18.07.2008

Ševo: Svake godine BiH gubi na desetine stećaka

Autori: E.B.

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Mir-Muhamedova džamija (Mehmed i Mustajbegova džamija) u Cajnicu i historijska gradevina Vatrogasna kasarna u Sarajevu dva su dobra koja je Komisija za ocuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila nacionalnim spomenicima. Kako je na jucerašnjoj pres-konferenciji kazala predsjedavajuca Komisije Ljiljana Ševo, Komisija je zakljucila da se lokalitet nekropola sa steccima u Donjim Mociocima na podrucju opcine Stari Grad i historijsko podrucje Donji Bakici u opci .....