OSLOBOĐENJE,

17.08.2004

Nezaobilazan svjedok epohe

Autori: N.S

Prošlo je 10 godina od smrti istaknutog novinarskog poslenika "Oslobodenja", osebujnog biografa Miroslava Krleže I danas, deset godina nakon njegove smrti, kada se pomene ime Enesa Cengica prva misao je njegov biografski rad vezan za Miroslava Krležu. Otkako ga je upoznao 1958. godine, Cengic je postao bliski saradnik i agilni kronicar pišceva života i rada, a nakon Krležine smrti i izvršilac njegove ostavinske oporuke. Tako su nastala nezaobilazna svjedocenja o velikanu Krleži, koji je jeda .....