DNEVNI AVAZ,

19.06.2005

Premještanje zatvorenika poetničkom principu je pogubno

Autori: M.KUKAN

Za razliku od tumacenja državnog ministra pravde, u Federalnom ministarstvu pravde iznose stajalište da bi Slobodan Kovac imao ingerencije donijeti odluku o premještanju zatvorenika samo u slucaju da se radi o osobama osudenim prema odredbama državnog zakona. Radi se o osudenicima koji su pod ingerencijama entitetskog zakonodavstva i državni ministar nema pravo uredivati odnose u entitetskom sistemu. Tacno je da entiteti nisu uskladili odredbe sa Zakonom o izvršenju krivicnih sankcija BiH o cemu .....