DNEVNI AVAZ,

06.07.2005

Od ministra Zijada Pašica dobio sam informaciju da nemaju novca platiti participaciju za smještaj i ishranu studenata, kaže direktor Studentskih domova

Kadrić: Vlada FBiH ostavila na ledini oko 500 studenata

Autori: S.T.

Zbog odustajanja Federalnog ministarstva obrazovanja od primjene protokola o subvencioniranju smještaja i ishrane više od 500 studenata smještenih u studentskim domovima u Sarajevu, Zajednica studentskih centara FBiH održat ce danas vanrednu sjednicu. Radi se o studentima iz Livanjskog, Posavskog i Bosanskopodrinjskog kantona, RS te studenata, državljana Hrvatske i SCG. Od resornog ministra Zijada Pašica dobio sam informaciju da Vlada i Ministarstvo nemaju novca platiti participaciju za smještaj .....