NEZAVISNE NOVINE,

25.08.2004

U cilju nam je da, osim bazena, u naselju Skenderija izgradimo hotel u Ulici Terezija prema mostu Vrbanja, te jedan vjerski objekat, najavio Markovic

Izgradnja zatvorenog bazena na Skenderiji

Autori: S.LEMO

Predstavnici opcine Centar pokrenuli su inicijativu gradnje zatvorenog bazena na Skenderiji, potvrdeno je iz ove opcine. Predvideno je da novi bazen, koji ce biti zatvorenog tipa sa svom pratecom opremom, bude izgraden na parkingu koji danas koristi Komunalno preduzece "Rad". Medutim, Regulacionim planom "SkenderijaPodtekija" gradnja ovog bazena nije predvid ena, tako da su u toku izmjene i dopune ovog regulacionog plana. Nacelnik opcine Centar Ljubiša Markovic naglašava da su iz ovogodišnjeg bu .....