NEZAVISNE NOVINE,

24.08.2004

VJERA U EVROPU

Autori: JOSIP BLAŽEVIĆ

Jedan je kljucni razlog zašto ne smije biti mjesta euroskepticizmu medu gradanima Bosne i Hercegovine, odnosno što treba biti svakome jasno. Ulaskom u Europsku uniju Bosna i Hercegovina se mora povinovati pravilima ponašanja koja nalaže EU, a medu njima, dakako, nema mjesta (ogromnoj) korupciji i neefikasnosti državne uprave Nedavno istraživanje javnog mnjenja o stavovima bh. gradana prema EU, odnosno o njihovoj informiranosti o toj složenoj zajednici država pokazalo je da su Bosancima i H .....