NEZAVISNE NOVINE,

23.09.2004

PONIŠTENI NAZIVI 12 opština i gradova u RS

Autori: SRNA

Ustavni sud BiH proglasio je nevažecim neke clanove Zakona o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi RS i clan 1 i 2 Zakona o Gradu Srpsko Sarajevo, nakon što je konstatovano da zakonodavac RS (Narodna skupština i Vijece naroda) nije u roku od tri mjeseca izvršio odluku Ustavnog suda kojom je utvrdeno da 12 naziva opština i gradova nisu u skladu sa Ustavom BiH, jer sadrže pridjev srpski. U saopštenju iz Ustavnog suda navodi se da dijelovi ovog zakona prestaju da važe danom objavljivanj .....