DNEVNI AVAZ,

20.07.2005

Kupanje na svoju odgovornost

Autori: N.H.

Iz Zavoda za javno zdravstvo HNK-a uputili su upozorenje gradanima Mostara o nezadovoljavajucem kvalitetu vode Neretve za kupanje. Naime, tokom analiziranja voda na užem gradskom podrucju došlo se do podataka da su ove vode zagadene. Na podrucju Mostara vršena je analiza vode na pet plaža od cega samo ona u prigradskom naselju Vrapcici ima zadovoljavajuci kvalitet vode. Oni koji se ipak odluce na kupanje cine to na svoju odovornost. .....