NEZAVISNE NOVINE,

20.07.2005

Uveden smjer turizma i zaštite životne sredine

Autori: M.RENER

Prirodno-matematicki fakultet u Sarajevu od akademske 2005/2006. godine studentima nudi mogucnost upisa na novi smjer, turizam i zaštita životne sredine. Ova studijska grupa, uvedena u okviru Odsjeka za geografiju Prirodno-matematickog fakulteta (PMF), ujedno je prva na Univerzitetu u Sarajevu. Turizam kao smjer u Federciji BiH postoji samo na Sveucilištu u Mostaru, u okviru Ekonomskog fakulteta. Prof. dr Safet Nurkovic, šef Odsjeka za geografiju PMF Sarajevo, istakao je da je za turizam i zašti .....