OSLOBOĐENJE,

29.07.2005

Dok se kolona kretala ka Potocarima, cuo se zvuk aviona NATO-a negdje iznad tog predjela. Cinilo se da avioni prate kolonu

Stanje u Potočarima 11. jula

Autori: HASAN NUHANOVIĆ

Izmedu 14.30 i 15 sati masa od više hiljada ljudi krenula je iz Srebrenice prema Potocarima krecuci se glavnim putem u dužini od 6 kilometara. Dok se kolona kretala ka Potocarima, cuo se zvuk aviona NATO-a negdje iznad tog predjela. Cinilo se da avioni prate kolonu. Kolona ljudi se rastegla u dužini od svih 6 km, tako da su hiljade ljudi tek napuštale grad kada su prve izbjeglice stigle do kampa u Potocarima. Kolone izbjeglica Zajedno sa kolonom izbjeglica koja su se kretale pješke noseci sa sob .....