OSLOBOĐENJE,

02.08.2005

Nultom stopom preduprijediti socijalne nemire

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Predsjednik Konfederacije sindikata BiH Cedo Volaš upozorio je u ponedjeljak da je, ukoliko se žele preduprijediti socijalni nemiri, neophodno da osnovne životne namirnice, ogrjev, te sve ono što cini standard penzionera, studenata i daka, ne budu oporezovano prilikom uvodenja poreza na dodanu vrijednost. "Tražimo da osnovne životne namirnice imaju nultu stopu ili eventualno znacajnije smanjen PDV na njih, jer je poznato da je do tog smanjenja sa 18 na osam posto došlo u Srbiji", kazao je Volaš .....