OSLOBOĐENJE,

02.08.2005

Vaš stav treba da bude da ste protiv cepanja Jugoslavije i da tražite da Bosna ostane u Jugoslaviji. Ako bude referendum, na tom stavu imati i jedan broj Muslimana", porucuje Miloševic Karadžicu 29. maja 1991

Poslao sam Koljevića u istočnu Hercegovinu da sve budale ućutka

Autori: HAMZA BAKŠIĆ

Najkasnije u maju devedeset prve, bošnjacko-hrvatski dio policije pocinje prisluškivati razgovore Radovana Karadžica i ostalih istaknutih funkcionera Srpske demokratske stranke (SDS). Nema podataka da je druga strana prisluškivala razgovore bošnjackih funkcionera, niti se to iz ovog što je objavljeno da naslutiti. Medutim, zna se da su sagovornici iz SDS znali da se njihovi razgovori prate. Takode se zna da je JNA raspolagala istom obavještajnom tehnikom kakva je bila u Sarajevu. Srbi i Slovenci .....