DNEVNI AVAZ,

02.08.2005

JU "Djeca Sarajeva" ima 24 obdaništa u kojima boravi 1.570 djece Uvesti više sadržaja i igraonica

Nižim cijenama boravka dožvećeg broja djece u vrtićima

Autori: N.J

Ministarstvo obrazovanja i nauke u aprilu ove godine formiralo je Radnu grupu za izradu elaborata modela i oblika organiziranja predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Cilj je iznaci najbolje rješenje za Javnu ustanovu "Djeca Sarajeva", odnosno, za ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje. Dodatna sredstva Prema rijecima Svjetlane Hadžidamjanovic, clana Radne grupe, JU "Djeca Sarajeva" ima 24 objekta u funkciji, u kojima boravi približno 1.570 djece. Ministarstvima obrazovanja i .....