OSLOBOĐENJE,

04.10.2004

Postdiplomski studij menadžmenta

Autori: FENA

Nakon intenzivnih kontakata sa Evropskim centrom za mir i razvoj sa regionalnim sjedištem u Beogradu, ciji su osnivaci UN i Vijece Evrope, Vlada Zenicko-dobojskog kantona potpisala je sporazum o postdiplomskom studiju menadžmeta na Univerzitetu u Zenici. Postdiplomski studij menadžmenta ce biti aktuelan pocetkom 2005. godine i obuhvatace strateški, finansijski, urbani i ekološki, menadžment u malim preduzecima, marketing te zdravstveni menadžment, najavio je Sreto Tomaševic, ministar za obrazova .....