NEZAVISNE NOVINE,

08.10.2004

Croatia osiguranje može kupiti "Sarajevo osiguranje"

Autori: ONASA

Pravni osnov za osporavanje prava vodecem hrvatskom osiguravajucem društvu "Croatia osiguranje" da, kao državna firma, ucestvuje na konkursu za privatizaciju 45,48 odsto državnog kapitala u kompaniji "Sarajevo osiguranje" pokretaci prigovora nalaze u clanu 12 Zakona o privatizaciji preduzeca. To je rekao strucnjak za ekonomsku oblast i direktor Instituta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ante Domazet. "Njegov izvorni tekst predvidao je da su od prava kupovine preduzeca ili njihove imovine u privat .....