NEZAVISNE NOVINE,

08.10.2004

Pripreme za premijeru "Bana prvog"

Autori: A.BASARA

Ansambl Narodnog pozoriš ta RS (NP RS) u Banjoj Luci intenzivno sprema predstavu "Ban prvi", radenu po tekstu Branka Brdanina Bajovica, a u režiji Predraga Štrpca, cija ce premijera 18. oktobra obilježiti Dan pozorišta i otvoriti 75. sezonu u ovoj pozorišnoj kuci. Predstava je umjetnicki doprinos kolektiva NP RS godini koja je posvecena Svetislavu Tisi Milosavljevicu, prvom banu Vrbaske banovine i, izmedu ostalog, osnivacu pozoriš ta u Banjoj Luci. "Reditelj predstave, Predrag Štrbac, prisustvov .....