INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

14.10.2004

Nesporazum sa Katoličkom crkvom oko povratnika

Autori: BETA

Predsjedavajuci Predsjedniš tva BiH Sulejman Tihic izrazio je juce žaljenje zbog nesporazuma sa clanovima Glavnog sekretarijata Biskupske konferencije BiH (BK BiH). Biskupi su u utorak uputili otvoreno pismo Tihicu u kojem izražavaju zaprepaš tenje njegovom izjavom o Katolic koj crkvi koju je dao na konferenciji Igmanske inicijative u Zagrebu. Tihic je juce izrazio žaljenje zbog nacina na koji su pojedini mediji interpretirali njegove izjave sa konferencije Igmanske inicijative, održane u septem .....