REPORTER,

20.10.2004

Imenovanje prihvatam kao priznanje

Autori: REPORTER

Koji su prioriteti po kojima ce raditi Kancelarija RS za traženje nestalih lica u vašem mandatu? Prioriteti ce proizaci iz razgovora koje cu obaviti sa ljudima koji su do sada radili u Kancelariji i sa Vladom RS i ostalim institucijama, a planiram da obavim konsultacije i sa predstavnicima Medunarodne komisije za traženje nestalih, MKCK i Službom za traženje CKRS. Sigurno da ce prioritet biti Sarajevo, jer je tamo jako malo uradeno odlaskom g. Slobodana Avlijaša i, necu biti skroman, mojim odl .....