OSLOBOĐENJE,

28.10.2004

Sud pod teretom 9.000 predmeta

Autori: FENA

Predsjednik Vrhovnog suda FBiH Amir Jaganjac ocijenio je u srijedu u kako nedonošenje zakona o upravnim sporovima umnogome onemogucava efikasniji rad ovog suda. Uz napomenu kako je Upravno odjeljenje Suda zatrpano najvecim brojem predmeta (oko 9.000 prvostepenih), Jaganjac je izrazio ocekivanje da ce se donošenjem navedenog zakona izvršiti disperzija nadležnosti u pogledu rješavanja upravnih sporova, cime bi se u znacajnoj mjeri smanjio broj predmeta koji cekaju na rješavanje pred Vrhovnim sudom .....