OSLOBOĐENJE,

30.10.2004

Odluka Žalbenog vijeća u ponedjeljak

Autori: SENSE

Odluka Žalbenog vijeca u slucaju Slobodana Miloševica bice saopštena u ponedjeljak, 1. novembra, najavljeno je u petak u Haškom tribunalu. Žalbeno vijece ce se izjasniti o žalbi Stivena Keja (Steven Kay) na odluku Prvostepenog vijeca da se optuženom, koji iz zdravstvenih razloga nije u stanju da se i dalje sam brani, dodijeli branilac. Na žalbenoj raspravi, održanoj 21. oktobra, Miloševic je zahtijevao da mu se "vrati pravo da se sam brani", ukazujuci da "ne traži ništa više od toga", ali i da n .....