GENERALNI SERVIS ONASA,

29.03.2001

A. EROZAN: DRŽAVNI SISTEM SE JOŠ UVIJEK OPIRE PRIVATIZACIJI

Autori: ONASA

SARAJEVO, 29. MARTA (ONASA) U BiH je najbitnije promijeniti mentalitet i razmišljanja ljudi, narocito u provodenju procesa privatizacije. Vaš sistem se i dalje opire privatizaciji i veliki broj problema leži u tome, rekao je ambasador Republike Turske u BiH Ahmet Erozan na današnjem sastanku sa predsjednikom Sindikata BiH Sulejmanom Hrleom."Tacno je da je u ratu oko 70 posto industrije u BiH uništeno, ali prema mom mišljenju strašan je podatak, koji je nedavno iznio predsjedavajuci Vijeca minist .....