GENERALNI SERVIS ONASA,

05.08.2002

JAVNE PONUDE

Autori: ONASA

OSLOBOÐENJE, 5. AVGUSTA:1. Grad Sarajevo, Gradska Uprava i opcinski nacelnik opcine Stari Grad, raspisuju javni poziv za prikupljanje ponuda za izvodenje radova na sanaciji stambenih objekata kolektivnog stanovanja na podrucju opcine Stari Grad.Ponude dostaviti na adresu: Hamdije Kreševljakovica 3, zgrada Gradske Uprave Grada Sarajeva, 71000 Sarajevo, najkasnije do 12. avgusta do 16 sati.Tenderska dokumentacija se može podici na navedenoj adresi, uz dokaz o uplati 20 KM, a sve ostale informacije .....