NEZAVISNE NOVINE,

09.11.2004

Stara devizna štednja u privatizaciji

Autori: SRNA

Portparol Ministarstva finansija RS Radmila Mihic rekla je juce da su u pripremi amandmani na Zakon o utvrdivanju i izmirenju unutrašnjeg duga RS, koji ce vlasnicima stare devizne štednje omoguciti da je koriste u privatizaciji poslovnih prostora i državnog kapitala u preduzecima. Mihiceva je istakla da se promjenom Zakona o unutrašnjem dugu RS namjerava vlasnicima stare devizne štednje omoguc i izdavanje obveznica u kracem rokovima i trgovanje obveznicama na tržištu hartija od vrijednosti. Ona .....