NEZAVISNE NOVINE,

05.06.2004

Odluka Vlade RS o preduzeću iz Dervente

Autori: V.ILIKTAREVIĆ

Vlada RS je ponovo zakljuc ila da treba da se nastavi postupak privatizacije preduzeca ODP "Trgopromet" iz Dervente putem direktne prodaje i time potvrdila da nije saglasna sa vodenjem stecajnog postupka nad ovim preduzecem. U saopštenju Vlade RS se kaže da je na posebnoj sjednici održanoj 28. maja donesen zakljucak da Vlada nije saglasna sa vodenjem stecajnog i likvidacionog postupka nad "Trgoprometom", o cemu je obaviješten Osnovni sud u Doboju. Naime, prema oglasu u Zakonu o stecajnom postupk .....